Tillgänglig arkitektur


Vi är specialiserade på tillgänglighet i byggd miljö och erbjuder tjänster som arkitekt, tillgänglighetskonsult samt som certifierad sakkunnig av tillgänglighet enligt TIL2. Vi finns i Torna Hällestad men tar uppdrag i hela Sverige. Vi jobbar helt digitalt i våra uppdrag vilket gör oss kostnadseffektiva och flexibla.


Vi erbjuder


 • Granskning och tillgänglighetsutlåtande

Vi granskar ritningar och skriver tillgänglighetsutlåtande, t.ex. inför bygglov.


 

 • Utredning och rådgivning

Vi utreder förutsättningarna och rådger inför byggprojekt.

  


  • Projekteringsstöd

  Vi säkerställer att ni följer lagar och riktlinjer. Ni kan anlita oss som konsult i er projekteringsgrupp eller som underkonsult i ert uppdrag. I större projekt samordnar och projektleder vi tillgänglighetsarbetet.
  Erfarenhet


  På Aliro arkitektbyrå finns lång och bred erfarenhet av uppdrag inom vård, skola, handel, industri, kontor och bostad.


  Vi är medlemmar i Tillgänlighetssakkunnigas Riksförening (TILRF) samt Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet.